Huisregels tijdens Doesburg Binnenste Buiten

Op een evenemententerrein in de gemeente Doesburg gelden een aantal huisregels.
Graag willen wij u informeren over deze huisregels:

Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico.

Huisregels:

1.   Volg aanwijzingen van de organisatie/beveiliging op.
2.   Verboden te fietsen over het evenemententerrein.
3.   Toegangscontrole mogelijk en legitimatie verplicht.
4.   Geen wapens, blik, spuitbussen, vuurwerk of drugs.
5.   Geen ongewenste intimiteiten, agressie of geweld en hinderlijk of aanstootgevend gedrag.
6.   Geen overlast door openbaar dronkenschap.
7.   Geen alcoholische consumpties meenemen naar het evenemententerrein. (worden ingenomen)
8.   Geen glaswerk op het terrein en bij taps, en op terrassen vanaf 19.00 uur.
9.   Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement, gevisiteerd of gefouilleerd worden.
10. Onder de 18 jaar geen alcohol en geen tabak 

Wildplassen kost minstens € 140,-

Deze huisregels zijn tot stand gekomen i.s.m. de gemeente en de politie. Als u de regels overtreedt wordt u door een medewerker direct verwijderd. Constatering van strafbare feiten worden bij de politie gemeld.